Como facerse socio

Poden facerse socio todos aqueles centros de Galicia que traballen con poboación infantil de 0 a 6 anos.

Para asociarse é necesaria a seguinte documentación:
Boletín de inscrición cumprimentado
Breve descrición do centro e os seus servizos, profesionais que traballan nel.
Toda esta documentación enviarase a través de correo electrónico:
redautonomicagalicia@gmail.com

Entre as vantaxes e beneficios ofrecidos por REGADE atópanse:
Organización de Xornadas e congresos nacionais a prezos reducidos e preferencia de acceso para socios.
Formación continuada con  descontos para os socios.
Intercambio de coñecemento científico e profesional.
Reunións periódicas.
Derivación de casos.
Información de toda a actualidade.
Resolución de dúbidas.
Profesionais de referencia.
Contacto directo e constante con profesionais de Atención Temperá de Galicia.